Informace o jízdním řádu

Otevřít informaci o jízdním řádu

Pro spuštění vyhledávání zadejte prosím alespoň 3 znaky.

Pro spuštění vyhledávání zadejte prosím alespoň 3 znaky.

Vyměnit příjezd a odjezd
Datum 1 den zpět

Geben Sie ein Datum im Format TT.MM.JJJJ ein oder nutzen Sie die Pfeiltasten um durch den Kalender zu blättern. Drücken sie Enter um ein Datum auszuwählen.

Datum 1 den dopředu
Čas dříve

Geben Sie eine Uhrzeit im Format hh:mm ein oder nutzen Sie die Hoch- und Runter-Pfeiltasten um durch die Vorschlagliste zu blättern. Drücken sie Enter um einen Vorschlag auszuwählen.

Čas později
Rozšířené informace

Plány okolí zastávek

Na fotografii je muž na zastávce s tištěným plánem linek v ruce

Pro lepší orientaci na velkých přestupních místech v drážďanské síti nočních linek naleznete zde detailní situační plány drážďanského hlavního nádraží (Hauptbahnhof), nádraží Neustadt (Bahnhof Dresden-Neustadt), náměstí Postplatz a dalších přestupních bodů.


Wir bewegen Dresden