Informace o jízdním řádu

Otevřít informaci o jízdním řádu

Pro spuštění vyhledávání zadejte prosím alespoň 3 znaky.

Pro spuštění vyhledávání zadejte prosím alespoň 3 znaky.

Vyměnit příjezd a odjezd
Datum 1 den zpět

Geben Sie ein Datum im Format TT.MM.JJJJ ein oder nutzen Sie die Pfeiltasten um durch den Kalender zu blättern. Drücken sie Enter um ein Datum auszuwählen.

Datum 1 den dopředu
Čas dříve

Geben Sie eine Uhrzeit im Format hh:mm ein oder nutzen Sie die Hoch- und Runter-Pfeiltasten um durch die Vorschlagliste zu blättern. Drücken sie Enter um einen Vorschlag auszuwählen.

Čas později
Rozšířené informace

Visutá lanovka: Užijte si výhled!

Fotografie visuté lanové dráhy během jízdy

Šest let po uvedení do provozu sousední pozemní lanové dráhy zahájila v roce 1901 svůj provoz také drážďanská visutá lanovka. Od té doby spojuje městskou část Loschwitz s výše položenými místy v Oberloschwitz. Visutá lanová dráha je příkladným dílem německého konstrukčního umění. Jako nejstarší a dosud jediná visutá lanovka svého konstrukčního typu vzdorovala času a přečkala dějinné pády i vzestupy. Za celou dobu přitom bylo zapotřebí jen menších technických úprav. Od roku 1975 je visutá lanová dráha památkově chráněná

Po rozsáhlých rekonstrukcích v letech 2001 až 2002 byla horní stanice visuté lanovky vybavena moderním panoramatickým výtahem, který návštěvníkům umožňuje přístup na věž strojovny a tím také na plošinu s působivým výhledem. „Pěkná vyhlídka“ – „Schöne Aussicht“ na celé údolí Labe v Drážďanech také se také stala lidovým pojmenováním tohoto místa. Vyhlídková plošina a malá technická výstava v horní stanici jsou otevřeny denně během doby provozu visuté lanové dráhy. Z provozních důvodů je však poslední vstup na věž umožněn 45 minut před poslední jízdou.

Fotografie údolní stanice visuté lanové dráhy

Technické vybavení visuté lanové dráhy se zakládá na principu jednokolejné závěsné dráhy, jehož autorem je Eugen Langen, inženýr z Kölnu. Nosník dráhy lanovky, na kterém je umístěna kolejnice, je přitom nesen 32 výkyvnými a jednou pevnou podpěrou. Oba vozy jsou vybaveny koly s věncem se dvěma stopami pro vedení na kolejnici.  Vozy samotné visí pod pojízdnou kolejnicí, přičemž jsou pohybovány tažným lanem.

Hnací stroj, který je umístěn v horní stanici, byl nejdříve poháněn sdruženým parním strojem, v roce 1909 byl pak nahrazen motorem na stejnosměrný proud. S jeho pomocí se vozy mezi dolní a horní stanicí této světově jedinečné lanové dráhy pohybují dodnes.

Ve zkratce

 • Konstrukce: Visutá lanová dráha systému Langen
 • Druh provozu: Kyvadlový provoz
 • Stanice: Údolní stanice v Loschwitz, horní stanice in Oberloschwitz
 • Délka: 273,8 m
 • Převýšení: 84,2 m
 • Průměrný sklon: 32,18 %
 • Maximální sklon: 39,90 %
 • Tažné lano: délka 390 m, průměr 38 mm
 • Hnací výkon: 80 kW dopravní stroj: dva pevně spřažené hnací kotouče
 • dopravní výkon: 400 osob za hodinu v jednom směru
 • Rychlost: 1,1 m/s
 • Doba jízdy: 4,5 minuty

Jízdní řád visuté lanové dráhy


Wir bewegen Dresden