Informacja o rozkładzie jazdy

Otwórz informację o rozkładzie jazdy

Prosimy wprowadzić przynajmniej 3 znaki aby rozpocząć szukanie.

Prosimy wprowadzić przynajmniej 3 znaki aby rozpocząć szukanie.

Zmiana między przyjazdem a odjazdem
Data 1 dzień wstecz

Geben Sie ein Datum im Format TT.MM.JJJJ ein oder nutzen Sie die Pfeiltasten um durch den Kalender zu blättern. Drücken sie Enter um ein Datum auszuwählen.

Data 1 dzień do przodu
Czas wcześniejszy

Geben Sie eine Uhrzeit im Format hh:mm ein oder nutzen Sie die Hoch- und Runter-Pfeiltasten um durch die Vorschlagliste zu blättern. Drücken sie Enter um einen Vorschlag auszuwählen.

Czas później
Informacja rozszerzona

Odpowiedni bilet zawsze pod ręką

Tutaj znajduje się zestawienie rodzajów biletów obowiązujących przy korzystaniu ze środków transportu DVB.

Z całą ofertą biletów i taryf Związku Przedsiębiorstw Przewozowych Oberelbe można zapoznać się na stronie www.vvo-online.de (niemiecki).

Ceny obowiązują od 1.4.2022

Bilety jednorazowe

Przejazd jednorazowy

Bilet jednorazowy kategorii cenowej Strefa taryfowa Drezno uprawnia do przejazdów przez maksymalnie jedną godzinę na wszystkich liniach na obszarze Drezna objętym taryfą. W okresie ważności biletu można się wielokrotnie przesiadać oraz korzystać z promów w Dreźnie (ale nie ze specjalnych środków komunikacji 9). W przypadku dłuższego przejazdu przez obszar Związku Przedsiębiorstw Przewozowych Oberelbe należy wybrać kategorię cenową pojedynczego przejazdu odpowiednio do ilości stref taryfowych, przez które prowadzi trasa (przykład: 2 strefy taryfowe, maksymalny czas przejazdu 1,5 godz. = kategoria cenowa 2).

Kategoria cenowa Ważność normalny ulgowy 2
Kategoria strefa taryfowa Drezno Strefa taryfowa Drezno, maks. 1 godz. 2,70 € 1,70 €
Kategoria 1 1 strefa (oprócz strefy Drezno), maks. 1 godz.1 2,50 € 1,70 €
Kategoria 2 2 strefy, maks. 1,5 godz. 4,70 € 3,10 €
Kategoria 3 3 strefy, maks. 2 godz. 7,10 € 4,60 €
Kategoria 4
obszar związku, maks. 4 godz. 9,40 € 6,00 €

Karnet 4-przejazdowy

Dla osób zwracających uwagę na ceny przygotowaliśmy bilety jednorazowe w formie karnetu 4-przejazdowego z odpowiednim rabatem. Karnet 4-przejazdowy jest ważny w kategoriach cenowy 1 – 4 i jest opłacalnym rozwiązaniem dla osób sporadycznie korzystających z tramwaju lub autobusu.

Przykład: Na trasie z Pirny do Drezna przejeżdżasz przez dwie strefy taryfowe. Należy dla każdej osoby skasować po dwa z czterech odcinków karnetu.

Kategoria cenowa Ważność normalny ulgowy 2
Kategoria 1 4
w zależności od ilości 9,40 € 6,00 €

Karnet 4-przejazdowy na krótkie trasy

Na krótkie trasy opłaca się kupić odpowiedni karnet 4-przejazdowy. Krótka trasa obejmuje odcinek maksymalnie 2 kilometrów niezależnie od stref taryfowych i obszarów granicznych. W komunikacji miejskiej na liniach tramwajowych i autobusowych przejazd może odbywać się maks. do czwartego przystanku od wejścia do pojazdu. Przejazd na krótkiej trasie odbywa się bez przesiadek i bez przerw. Z informacji znajdujących się na przystankach można się dowiedzieć, jak daleko sięga krótka trasa. Bilety na krótkie trasy są sprzedawane tylko w cenie normalnej i tylko jako karnet 4-przejazdowy.

Kategoria cenowa Ważność normalny ulgowy
Krótka trasa

W komunikacji miejskiej maks. do czwartego przystanku od wejścia do pojazdu; przesiadki niemożliwe.

6,20 € są sprzedawane tylko w cenie normalnej

Porada dotycząca taryfy! Jeśli planujesz więcej niż dwa przejazdu w ciągu dnia w obrębie jednej strefy taryfowej, korzystny jest zakup biletu całodziennego. Dzięki temu nie tylko podróżujesz korzystnie, ale także bezstresowo. Zawsze też możliwe jest dodanie kolejnego przejazdu do planu dnia.

Bilety całodzienne

Bilet całodzienny dla jednej osoby

Maksymalna elastyczność przez cały dzień: na podstawie biletu całodziennego można dowolnie korzystać ze środków komunikacji publicznej (oprócz specjalnych środków komunikacji 10 ) od skasowania biletu do godz. 4 następnego dnia. Bilet jest dostępny dla jednej strefy taryfowej, dla kilku stref taryfowych lub na cały obszar obsługiwany przez Związek Przedsiębiorstw Przewozowych Oberelbe.

Bilet w taryfie normalnej jest ważny dla jednej osoby dorosłej i dwojga uczniowie w wieku do ukończenia 15 roku życia. Może być także wykorzystany jako bilet dla trojga uczniowie.

Obszar ważności Okres ważności normalny ulgowy3
1 strefa taryfowa4 od skasowania do godz. 4 następnego dnia 6,90 € 5,80 €
2 strefy taryfowe4 od skasowania do godz. 4 następnego dnia 9,90 € 8,30 €
Obszar Związku od skasowania do godz. 4 następnego dnia 15,70 € 13,50 €
Hoyerswerda od skasowania do godz. 4 następnego dnia 3,50 € --

Bilet nocny – Jak długo może trwać noc?

Na koncert do Drezna lub na festyn do Großenhain a następnie nocleg na łonie natury w Saskiej Szwajcarii – i to wszystko w ciągu jednej nocy? Żaden problem z biletem nocnym! Na podstawie tego biletu „nocne Marki“ mogą dowolnie korzystać ze środków komunikacji publicznej (oprócz specjalnych środków komunikacji 10 ) od godz. 18 do godz. 6 następnego dnia na całym obszarze obsługiwanym przez Związek Przedsiębiorstw Przewozowych.

Obszar ważności Okres ważności normalny
Obszar Związku między godz. 18:00 a 06:00 od skasowania 8,00 €

Całodzienny bilet rodzinny

Na rodzinne wycieczki: całodzienny bilet rodzinny jest przeznaczony dla maksymalnie dwóch osób dorosłych oraz maksymalnie czworga uczniów (do ukończenia 15 roku życia). Bilet ten uprawnia także do przejazdu sześcioro uczniów do ukończenia 15 roku życia bez opieki osoby dorosłej. Całodzienny bilet rodzinny jest ważny we wszystkich środkach komunikacji publicznej (oprócz specjalnych środków komunikacji 10 ) od skasowania do godz. 4 następnego dnia. Bilet jest dostępny dla jednej strefy taryfowej, dla kilku stref taryfowych lub na cały obszar obsługiwany przez Związek Przedsiębiorstw Przewozowych Oberelbe.

Obszar ważności Okres ważności normalny
1 strefa taryfowa 4 od skasowania do godz. 4 następnego dnia 10,60 €
2 strefy taryfowe 4 od skasowania do godz. 4 następnego dnia 15,10 €
Obszar Związku od skasowania do godz. 4 następnego dnia 22,50 €

Bilet dla małych grup

Podróżowanie w gronie przyjaciół – czy może być coś piękniejszego? Bilet dla małych grup uprawnia do przejazdów przez cały dzień wszystkimi środkami komunikacji publicznej (oprócz specjalnych środków komunikacji 10  ) zarówno w Dreźnie jak i na obszarze obsługiwanym przez związek. Bilet jest ważny dla grupy maksymalnie pięciu osób w dniu skasowania i do godz. 4 kolejnego dnia.

Obszar ważności Okres ważności normalny
1 strefa taryfowa 4 od skasowania do godz. 4 następnego dnia 17,50 €
2 strefy taryfowe 4 od skasowania do godz. 4 następnego dnia  24,50 €
Obszar Związku od skasowania do godz. 4 następnego dnia 33,00 €

(ważny dla maksymalnie pięciu osób)

Całodzienny bilet dla roweru

Jazda na rowerze dla wielu oznacza wolność, ale czasami niebo jest zasnute chmurami lub brakuje tchu. Na przewóz roweru, przyczepki rowerowej lub psa w jednej strefie taryfowej potrzebny jest całodzienny bilet dla roweru kategorii cenowej 1 lub kategorii na obszar Związku na przewóz w dwóch lub więcej strefach taryfowych.

Obszar ważności Okres ważności normalny
1 strefa taryfowa 4 od skasowania do godz. 4 następnego dnia 2,20 €
Obszar Związku od skasowania do godz. 4 następnego dnia  3,30 €

Bilet tygodniowy

Z biletem tygodniowym siedem dni trwa dłużej, niż Ci się wydaje!

Bilet tygodniowy uprawnia do przejazdów przez siedem dni kalendarzowych od chwili skasowania (włącznie z dniem skasowania). Z biletu tygodniowego normalnego może korzystać kilka osób, nie jest on przypisany do konkretnej osoby. Dla strefy taryfowej Drezno obowiązuje kategoria cenowa A1. Bilety tygodniowe na obszar Drezna obowiązują także w kolejach górskich.

Kategoria cenowa Ważność normalny normalny ulgowy5
Kategoria A1 Strefa taryfowa Drezno 22,90 € 17,20 €
Kategoria A 1 strefa taryfowa (oprócz strefy Drezno)1 18,70 € 14,00 €
Kategoria B 2 sąsiednie strefy taryfowe4 34,00 € 25,50 €
Kategoria C 1 strefa taryfowa i przylegające strefy taryfowe4 50,80 € 38,10 €
Kategoria D Obszar Związku 66,90 €
50,20 €

Bilet tygodniowy jest ważny przez siedem kolejnych dni włącznie z dniem skasowania.

Przykład: Jeśli bilet zostanie skasowany we wtorek o godz. 10:05, jest ważny do najbliższego poniedziałku włącznie do godz. 24.

Bilety miesięczne

Bilet miesięczny

Posiadając bilet miesięczny możesz przez cały miesiąc w nieograniczony sposób korzystać z komunikacji lokalnej. W zależności od miejscowej i czasowej ważności bilet miesięczny uprawnia do korzystania nieograniczoną ilość razy z przejazdów środkami komunikacji publicznej od chwili skasowania do końca tego samego dnia w kolejnym miesiącu. Bilety miesięczne na obszar Drezna obowiązują także w kolejach górskich.

Z biletu miesięcznego normalnego może korzystać kilka osób, nie jest on przypisany do konkretnej osoby. Dla strefy taryfowej Drezno obowiązuje kategoria cenowa A1. Od poniedziałku do piątku można korzystać z biletu miesięcznego normalnego na obszarze, na którym obowiązuje, w czasie od godz. 18 poprzedniego dnia do godz. 6 dnia następnego jak z biletu rodzinnego (maksymalnie dwie osoby dorosłe i maksymalnie czworo uczniów do ukończenia 15 roku życia). W miejsce osoby dorosłej może jechać kolejny uczeń. W weekendy i święta te regulacje obowiązują przez cały dzień. Przewóz dodatkowych osób nie dotyczy specjalnych środków transportu11.

Kategoria cenowa Ważność normalny ulgowy 5
Kategoria A1 Strefa taryfowa Drezno 66,40 € 49,90 €
Kategoria A 1 strefa taryfowa (oprócz strefy Drezno) 1 53,30 € 40,10 €
Kategoria B 2 sąsiednie strefy taryfowe 4 97,10 € 72,90 €
Kategoria C 1 strefa taryfowa i przyległe 4 145,10 € 108,80 €
Kategoria D Obszar Związku 191,90 €
144,00 €

Bilet miesięczny jest ważny od skasowania do końca tego samego dnia kalendarzowego następnego miesiąca. Jeśli koniec ważności biletu przypada w dzień, którego nie ma w kalendarzu, ważność biletu kończy się z końcem ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca.

Przykład: Bilet miesięczny skasowany 12 kwietnia jest ważny do 12 maja, godz. 24 włącznie. Bilet miesięczny skasowany 31 sierpnia jest ważny do 30 września, godz. 24 włącznie.

Porada dotycząca taryfy! Korzystniej i wygodniej można kupić bilet miesięczny w abonamencie. Nasi stali klienci korzystają z wielu udogodnień.

Bilet miesięczny od godz. 9

Doskonała oferta dla wszystkich, którzy nie muszą przemieszczać się już podczas porannego szczytu i chcą zaoszczędzić nieco pieniędzy. Na podstawie biletu miesięcznego „od godz. 9“ można korzystać ze środków komunikacji publicznej codziennie od godz. 9 do godz. 4 następnego dnia. A w weekendy i święta nawet przez cały dzień. Bilet jest ważny od chwili skasowania do końca tego samego dnia w następnym miesiącu. Bilety miesięczne od godz. 9 na obszar Drezna obowiązują także w kolejach górskich.

Z biletu miesięcznego od godz. 9 może korzystać kilka osób, nie jest on przypisany do konkretnej osoby. Dla strefy taryfowej Drezno obowiązuje kategoria cenowa A1. Od poniedziałku do piątku można korzystać z biletu miesięcznego od godz. 9 na obszarze, na którym obowiązuje, w czasie od godz. 18 poprzedniego dnia do godz. 4 dnia następnego jak z biletu rodzinnego (maksymalnie dwie osoby dorosłe i maksymalnie czworo uczniów do ukończenia 15 roku życia). W miejsce osoby dorosłej może jechać kolejny uczeń. W weekendy i święta te regulacje obowiązują przez cały dzień. Przewóz dodatkowych osób nie dotyczy specjalnych środków transportu11.

Kategoria cenowa Ważność normalny
Kategoria  A1 Strefa taryfowa Drezno 59,80 €
Kategoria A 1 strefa taryfowa (oprócz strefy Drezno) 1 48,00 €
Kategoria  B 2 sąsiednie strefy taryfowe 4 87,40 €
Kategoria  C 1 strefa taryfowa i przyległe 4 130,60 €
Kategoria D Obszar Związku 172,70 €

Bilet miesięczny od godz. 9 jest ważny od chwili skasowania do końca tego samego dnia kalendarzowego w następnym miesiącu (ale nie od poniedziałku do piątku w godzinach od 4 do 9). Jeśli koniec ważności biletu przypada w dzień, którego nie ma w kalendarzu, ważność biletu kończy się z końcem ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca.

Przykład: Bilet miesięczny od godz. 9 skasowany 12 kwietnia jest ważny do 12 maja, godz. 24 włącznie. Bilet miesięczny od godz. 9 skasowany 31 sierpnia jest ważny do 30 września, godz. 24 włącznie.

Porada dotycząca taryfy! Bilet miesięczny od godz. 9 można nabyć korzystnie i wygodnie także w abonamencie.

Bilet miesięczny na rower

W ofercie mamy także miesięczny bilet na przewóz rower na obszarze obsługiwanym przez Związek. Jest on ważny od chwili skasowania do tego samego dnia kalendarzowego w następnym miesiącu. Jeśli koniec ważności biletu przypada w dzień, którego nie ma w kalendarzu, ważność biletu kończy się z końcem ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca.

Obszar ważności Okres ważności normalny
Obszar Związku od skasowania do tego samego dnia następnego miesiąca; w ostatnim dniu do godz. 24
20,00 €

Na podstawie miesięcznego biletu na rower może zamiast roweru przewieźć przyczepkę rowerową lub psa. Odnośnie przewozu roweru pociągiem obowiązują przepisy poszczególnych przewoźników.

Bilet miesięczny na rower jest ważny od skasowania do końca tego samego dnia kalendarzowego następnego miesiąca. Jeśli koniec ważności biletu przypada w dzień, którego nie ma w kalendarzu, ważność biletu kończy się z końcem ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca.

Przykład: Bilet miesięczny na rower skasowany 12 kwietnia jest ważny do 12 maja, godz. 24 włącznie. Bilet miesięczny na rower skasowany 31 sierpnia jest ważny do 30 września, godz. 24 włącznie.

Porada dotycząca taryfy! Posiadacze biletów miesięcznych i biletów miesięcznych w abonamencie mogą bezpłatnie przewozić rower, przyczepkę rowerową lub psa w ramach danej strefy taryfowej (stref taryfowych).

Bilety miesięczne w abonamencie

Bilet miesięczny w abonamencie – opłacalna relacja.

Mamy specjalną ofertę dla osób bardzo często korzystających z komunikacji publicznej: Za bilet w abonamencie można zapłacić wygodnie przelewem. Największa zaleta: w porównaniu ze zwykłym biletem miesięcznym oszczędzasz żywą gotówkę.

Posiadacze abonamentu na bilet miesięczny stają się automatycznie – bez wpisowego i innych zobowiązań – członkami naszego Klubu Abonentów i otrzymują regularnie aktualne informacje o naszych ofertach. Na podstawie biletu miesięcznego zakupionego w ramach abonamentu można dowolnie korzystać ze środków komunikacji publicznej przez cały miesiąc.

Dalsze informacje dotyczące abonamentu (niemiecki)

Uczniom i praktykantom polecamy nasze ulgowe bilety miesięczne w abonamencie. Za niską cenę można w zależności od trefy taryfowej dowolnie często korzystać ze wszystkich linii i środków komunikacji publicznej Związku Przedsiębiorstw Przewozowych Oberelbe (VVO). Ulgowe bilety miesięczne w abonamencie są przypisane do osoby i są ważne tylko z dokumentem potwierdzającym uprawnienie (karta klienta).

Dalsze informacje dla uczniów i praktykantów (niemiecki)

Bilet miesięczny w abonamencie

Z biletu miesięcznego normalnego w abonamencie może korzystać kilka osób, nie jest on przypisany do konkretnej osoby. Dla strefy taryfowej Drezno obowiązuje kategoria cenowa A1. Z biletu miesięcznego normalnego w abonamencie można korzystać na obszarze, na którym obowiązuje, od poniedziałku do piątku od godz. 18 do godz. 4 dnia następnego jak z biletu rodzinnego (maksymalnie dwie osoby dorosłe i maksymalnie czworo uczniów do ukończenia 15 roku życia). W weekendy i święta te regulacje obowiązują przez cały dzień. W tym zakresie należy pamiętać o przepisach odnośnie ważności i ilości pasażerów dotyczących biletów rodzinnych. Przewóz dodatkowych osób nie dotyczy specjalnych środków transportu11.

Kategoria cenowa Ważność normalny ulgowy 5
Kategoria  A1 Strefa taryfowa Drezno 54,90 € 41,20 €
Kategoria A 1 strefa taryfowa (oprócz strefy Drezno) 1 44,40 € 33,80 €
Kategoria B 2 sąsiednie strefy taryfowe 4 80,90 € 60,80 €
Kategoria C 1 strefa taryfowa i przyległe 4 120,90 € 90,80 €
Kategoria D Obszar Związku 159,90 €
119,90 €

Bilet miesięczny od godz. 9 w abonamencie

Na podstawie biletu miesięcznego od godz. 9 w abonamencie można korzystać ze środków komunikacji publicznej codziennie od godz. 9 do godz. 4 następnego dnia. A w weekendy i święta nawet przez cały dzień. Z biletu miesięcznego od godz. 9 w abonamencie może korzystać kilka osób, nie jest on przypisany do konkretnej osoby. Dla strefy taryfowej Drezno obowiązuje kategoria cenowa A1. Z biletu miesięcznego normalnego od godz. 9 w abonamencie można korzystać na obszarze, na którym obowiązuje, od poniedziałku do piątku od godz. 18 do godz. 4 dnia następnego jak z biletu rodzinnego (maksymalnie dwie osoby dorosłe i maksymalnie czworo uczniów do ukończenia 15 roku życia). W weekendy i święta te regulacje obowiązują przez cały dzień. W tym zakresie należy pamiętać o przepisach odnośnie ważności i ilości pasażerów dotyczących całodziennych biletów rodzinnych. Przewóz dodatkowych osób nie dotyczy specjalnych środków transportu11.

Kategoria cenowa Ważność normalny
Kategoria A1 Strefa taryfowa Drezno 47,30 €
Kategoria A 1 strefa taryfowa (oprócz strefy Drezno) 1 39,10 €
Kategoria B 2 sąsiednie strefy taryfowe 4 70,50 €
Kategoria C 1 strefa taryfowa i przyległe 4 105,30 €
Kategoria D  Obszar Związku 140,20 €

(nieważny od poniedziałku do piątku w godz. 4 do 9)

Bilet dla praktykantów Saksonia

W ramach biletu dla praktykantów Saksonia za 48 Euro miesięcznie praktykanci i uczniowie szkół zawodowych mogą korzystać ze wszystkich środków komunikacji publicznej na obszarze obsługiwanym przez Związek Przedsiębiorstw Przewozowych Oberelbe (VVO). Bilet dla praktykantów Saksonia jest dostępny wyłącznie w abonamencie i uprawnia dodatkowo do przewozu jednego roweru na obszarze VVO. Bilet jest oferowany przez wszystkie saksońskie związki przewoźników a wykupienie biletu na każdy kolejny związek kosztuje dodatkowe 5 Euro.

Nowość: Od 1 sierpnia 2020 bilety dla praktykantów przysługują także uczniom odbywającym praktyki w zakładzie na terenie Saksonii, ale uczęszczającym do szkoły zawodowej w innym kraju związkowym oraz wolontariuszom w Saksonii (wolontariusze FSJ, FÖJ, FdaG i Bfd).

Kategoria ceny Ważność ulgowy 5
Kategoria D Obszar VVO  48 €
Kolejne związki Obszar VVO i obszar sąsiedniego związku 53 €

Wskazówka: Bilet dla praktykantów musi być wykupiony w tym związku komunikacyjnym, na obszarze którego znajduje się szkoła zawodowa lub jednostka odbywania służby wolontariackiej. Dla klas zawodowych decydująca jest siedziba zakładu kształcącego.

Koleje górskie

przejazd na górę lub w dolinę

1 przejazd na górę lub w dolinę Ceny przejazdów
Normalny 4,00 €
Ulgowy6 2,50 €
Bilet rodzinny (maksymalnie dwóch osób dorosłych oraz maksymalnie czworga uczniów do ukończenia 15 roku życia) 10,00 €
Bilet dla grupy (od 10 do 99 osób) 2,50 € na jedną osobę

przejazd na górę i w dolinę

1 przejazd na górę i w dolinę tego samego dnia Ceny przejazdów
Normalny 6,00 €
Ulgowy6 3,50 €
Bilet rodzinny (maksymalnie dwóch osób dorosłych oraz maksymalnie czworga uczniów do ukończenia 15 roku życia) 15,00 €
Bilet dla grupy (od 10 do 99 osób) 5,00 € na jedną osobę

Karnet 12-przejazdowy

12 pojedynczych przejazdów Ceny przejazdów
Normalny 30,00 €
Ulgowy6 18,00 €

Karta BergbahnCard

Ponadto mieszkańcy mogą korzystać z BergbahnCard za roczną opłatą w wysokości 5,00 euro. Jest ona ważna przez rok od daty wystawienia, jest przypisana do konkretnej osoby i upoważnia posiadacza do nabywania ulgowych biletów na kolej górską. 

Porada dotycząca taryfy

Bilety tygodniowe i miesięczne na obszar Drezna obowiązują także w kolejach górskich. W tygodniu po godz. 18, w weekendy i dni świąteczne na podstawie biletu miesięcznego normalnego druga osoba dorosła może skorzystać z ulgowego przejazdu koleją górską.

Promy

Bilety dla osób

Ważność normalny ulgowy2
Jeden przejazd 1,50 €
1,00 €7
Przejazd tam i z powrotem 2,40 € 1,50 €7
Karnet na 10 przejazdów 10,00 € 
6,00 €7

Jedna osoba z rowerem (i przyczepą), wózkiem ręcznym, motorowerem lub mokick do 50 ccm

Ważność normalny ulgowy 2
Jeden przejazd 2,50 € 1,50 €7
Przejazd tam i z powrotem 3,90 € 3,00 €7

Jedna osoba z samochodem do długości 5 metrów lub koniem

Ważność normalny
Przejazd pojedynczy 4,00 €
Przejazd pojedynczy (abonament)8 2,00 €
Przejazd w dwie strony 6,50 €
Przejazd w dwie strony (abonament)8 4,00 €
Karnet 10-przejazdowy 27,00 €

Rowery, psy, inne przedmioty jak sprzęt sportowy, wózki dziecięce i in.

Każda osoba może bezpłatnie przewieźć bagaż podręczny, wózek z dzieckiem, wózek inwalidzki, balkonik, parę nart, deskę snowboardową, sanki oraz małe zwierzę (oprócz psa) w odpowiednim pojemniku. Rowery i psy są przewożone naszymi pojazdami w ramach możliwości. W zależności od posiadanego biletu obowiązują różne regulacje dotyczące przewozu zwierząt i przedmiotów.

Psy generalnie muszą (oprócz psów przewożonych w odpowiednich pojemnikach) być trzymane na krótkiej smyczy oraz muszą mieć kaganiec. Pasażerowie na wózkach inwalidzkich i wózki dziecięce mają pierwszeństwo przed rowerami. Gdy brakuje miejsca prosimy o wyrozumiałość, jeśli będą musieli Państwo poczekać na następny kurs.

Pasażerowie posiadający bilety jednorazowe, całodzienne i tygodniowe

Na przewóz roweru, przyczepki rowerowej lub psa w jednej strefie taryfowej potrzebny jest całodzienny bilet dla roweru kategorii cenowej 1 lub kategorii na obszar Związku na przewóz w dwóch lub więcej strefach taryfowych.

Pasażerowie posiadający bilety miesięczne

Na podstawie tych biletów można bezpłatnie przewozić rower bądź psa w ramach zakresu ważności danego biletu. Porada dotycząca taryfy! Odnośnie przewozu przedmiotów (§11) i zwierząt (§12) w warunkach przewozów VVO znajdziesz bliższe objaśnienia.

Przewóz bezpłatny

Dzieci

Dzieci w wieku przedszkolnym pod opieka osoby dorosłej a także grupy przedszkolne mogą na obszarze Związku Przedsiębiorstw Przewozowych Oberelbe korzystać bezpłatnie z pociągów lokalnych, szybkiej kolei miejskiej S-Bahn, tramwajów, autobusów oraz prawie wszystkich promów. Opiekunowie grup przedszkolnych nie korzystają z biletów ulgowych.

Osoby o znacznej niesprawności

Aby móc skorzystać bezpłatnych przewozów osoby o znacznej niepełnosprawności muszą posiadać przy sobie ważną legitymację inwalidy załącznikiem urzędu przyznającego świadczenia z ważnym znaczkiem (postanowienia Dziewiątego Tomu Kodeksu Socjalnego (SGB IX)). Kwestie bezpłatnego przejazdu opiekuna także regulują postanowienia Dziewiątego Tomu Kodeksu Socjalnego. Konieczność opieki musi być zaznaczona na legitymacji inwalidy. Osoby o znacznej niesprawności posiadające ważną legitymację inwalidy oraz załącznik z ważnym znaczkiem mogą bezpłatnie korzystać ze środków komunikacji publicznej na terenie działania wszystkich niemieckich związków przedsiębiorstw przewozowych. Bezpłatne są również przejazdy 2 klasa wszystkimi pociągami lokalnymi w Niemczech. Przepisy dotyczące odległości 50 km zostały zniesione z dniem 01.09.2011.

Policja krajowa i federalna oraz ochotnicza służba policyjna

Będący na służbie umundurowani funkcjonariusze Policji Wolnego Kraju Saksonii lub Policji Federalnej podczas wspólnego patrolowania wspólnie z funkcjonariuszami Policji Federalnej, także funkcjonariusze czescy a także umundurowani funkcjonariusze Saksońskiej Ochotniczej Służby Policyjnej korzystają z bezpłatnych przewozów środkami komunikacji publicznej na obszarze związku. W pociągach lokalnych uprawnienie to dotyczy tylko 2 klasy.

Bilet grupowy uczniów

Wycieczka szkolna, wędrówka czy krótki wypad - dzięki biletowi grupowemu dla uczniów cała klasa może podróżować już za 1,20 Euro za dzień i za osobę.

Bilet grupowy dla uczniów obowiązuje:

  • tylko w regularnie kursujących liniowych środkach komunikacji
  • dla wszystkich grup dzieci i uczniów do ukończenia 12 lub 13 klasy
  • dla grup liczących co najmniej 15 osób, w tym dwóch opiekunów oraz co najmniej 25 osób, w tym trzech opiekunów
  • nie obowiązuje w ramach zniżki grupowej w Drezdeńskich Kolejach Górskich, wycieczki po Miśni oraz windy w Bad Schandau
Kategoria ceny Ważność Cena za osobę
1 strefa taryfowa, np. Drezno od skasowania do godz. 4 następnego dnia 1,20 €
2 strefy taryfowe od skasowania do godz. 4 następnego dnia 2,40 €
Obszar związku od skasowania do godz. 4 następnego dnia 3,60 €

Przypisy dolne

1lub tylko obszar graniczny wg taryfy
2ulgowy: uczniowie do ukończenia 15 roku życia
3ulgowy: uczniowie do ukończenia 15 roku życia oraz seniorzy po ukończeniu 60 roku życia
4wg nadruku na bilecie
5Dotyczy tylko uczniów lub praktykantów posiadających ważną kartę klienta. Karty klienta muszą posiadać zdjęcia i od 15 roku życia muszą być potwierdzone przez jednostkę edukacyjną. Kartę klienta można otrzymać w Centrum Obsługi Klienta oraz w naszych Punktach Serwisowych.
6ulgowy: Cena obowiązuje dla uczniów do ukończenia 15 roku życia, posiadaczy biletu całodziennego oraz na przewóz roweru bądź psa.
7ceny dotyczy także przewozu roweru z przyczepką rowerową, ręcznego wózka dwukołowego, motoroweru o pojemności skokowej do 50 cm3 lub psa
8Cena dla osoby z samochodem lub koniem posiadających ważny na dany obszar i czas normlanego biletu miesięcznego abonamentowego lub bilet Jobticket w taryfie normalnej. Cena dotyczy osób ze znaczną niepełnosprawnością posiadających w legitymacji inwalidy. Cena dotyczy także przyczepy samochodowej.
9Bilety jedno przejazdowe nie obowiązują w Drezdeńskiej Kolei Górskiej (kolej linowo-terenowa, kolej podwieszana), na wycieczkę po Miśni, w kolejkach wąskotorowych Lößnitzgrundbahn i Weißeritztalbahn, w kolejce Kitnitzschtalbahn, w windzie osobowej Bad Schandau oraz w taksówkach zbiorczych na telefon.
10Bilety całodzienne nie obowiązują w kolejkach wąskotorowych Lößnitzgrundbahn i Weißeritztalbahn, w windzie osobowej Bad Schandau oraz w taksówkach zbiorczych na telefon W Drezdeńskiej Kolei Górskiej (kolej linowo-terenowa, kolej podwieszana), w kolejce Kitnitzschtalbahn w Bad Schandau oraz na wycieczce po Miśni ważne bilety całodzienne (pojedyncze bilety całodzienne, bilety nocne, rodzinne bilety całodzienne, bilety dla małych grup oraz bilety Elbe-Labe) upoważniają do nabycia biletu ulgowego w danym środku komunikacji dla jednej osoby.
11Przewóz dodatkowych osób nie dotyczy w Drezdeńskiej Kolei Górskiej (kolej linowo-terenowa, kolej podwieszana), na wycieczkę po Miśni, w kolejkach wąskotorowych Lößnitzgrundbahn i Weißeritztalbahn, w kolejce Kitnitzschtalbahn, w windzie osobowej Bad Schandau oraz w taksówkach zbiorczych na telefon.

Wir bewegen Dresden