Informacja o rozkładzie jazdy

Otwórz informację o rozkładzie jazdy

Prosimy wprowadzić przynajmniej 3 znaki aby rozpocząć szukanie.

Prosimy wprowadzić przynajmniej 3 znaki aby rozpocząć szukanie.

Zmiana między przyjazdem a odjazdem
Data 1 dzień wstecz

Geben Sie ein Datum im Format TT.MM.JJJJ ein oder nutzen Sie die Pfeiltasten um durch den Kalender zu blättern. Drücken sie Enter um ein Datum auszuwählen.

Data 1 dzień do przodu
Czas wcześniejszy

Geben Sie eine Uhrzeit im Format hh:mm ein oder nutzen Sie die Hoch- und Runter-Pfeiltasten um durch die Vorschlagliste zu blättern. Drücken sie Enter um einen Vorschlag auszuwählen.

Czas później
Informacja rozszerzona

Krok po kroku umożliwiamy podróżowanie bez barier

Zdjęcie kobiety z wózkiem dziecięcym wysiadajacej z tramwaju.

ÖPNV bez barier

Likwidacja barier dla osób podróżujących tramwajami, autobusami, promami i kolejami górskimi – to nasz cel, do którego sukcesywnie dążymy.

W tym zakresie w stolicy kraju związkowego Dreźnie pracujemy wspólnie z naszymi partnerami nad projektem „ÖPNV dla wszystkich“. Na zlecenie Krajowej Wspólnoty Roboczej Samopomoc w Saksonii (LAG SH) projekt ten jest prowadzony przez Krajowy Związek Samopomoc Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Saksonii (LSKS) i obejmuje Drezno, regionalne stowarzyszenia osób niepełnosprawnych oraz innych partnerów.

Cały czas zwiększamy ilość przystanków autobusowych i tramwajowych bez barier. Przystanki te są wyposażone także w system informacji dla osób niewidomych a osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą z nich z reguły korzystać bez użycia ramp.


Zdjęcie mężczyzny na wózku inwalidzkim wysiadajacego z tramwaju z wykorzystaniem rampy.

Od 2010 r. na podstawowych liniach w Dreźnie kursują tylko pojazdy niskopodłogowe. Każdy z tych pojazdów przy przednich drzwiach ma rampę umożliwiającą wjazd do/wyjazd z pojazdu na wózku inwalidzkim na prawie każdym przystanku. Cały czas zwiększamy ilość przystanków z systemem informacji dla osób niewidomych i z podwyższonymi krawężnikami. Na tych przystankach osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą wjechać do pojazdu bądź wyjechać z niego bez użycia rampy. Na całym obszarze śródmieścia (pierścień 26) oprócz kilku wyjątków wszystkie przystanki są pozbawione barier.

Przystanki bez barier są oznaczane optycznie w naszych pojazdach (symbol wózka inwalidzkiego lub gwiazdka "*" po nazwie przystanku).

Zgodnie z przepisami Kodeksu Socjalnego IX z naszych środków komunikacji można korzystać na podstawie ważnego załącznika do legitymacji urzędu przyznającego świadczenia (legitymacja inwalidy). Jeśli legitymacja zawiera wpis „B“, bezpłatny przejazd przysługuje także opiekunowi. 

Pasażerom o znacznie ograniczonych możliwościach poruszania się udostępniamy specjalną usługę opiekuna. Warunki korzystania znajdą Państwo tutaj (niemiecki).

 

Koleje górskie i promy 

Wszystkie wykorzystywane przez nas promy kursujące po Łabie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach i o ograniczonych możliwościach poruszania się. Jednakże drogi publiczne prowadzące do przystani są częściowo bardzo nierówne. W zależności od poziomu wody w rzece rampa wjazdowa może być pochylona nawet o 20 % i wtedy jej pokonanie wymaga pomocy innej osoby. 

Pozbawiony barier jest także dojazd i korzystanie z kolei linowo-terenowej z Körnerplatz do Weißer Hirsch.

System informacji dla osób niewidomych BLIS 

Osoby niewidome/słabowidzące a także pasażerowie o znacznie ograniczonych możliwościach poruszania się mogą skorzystać z oferty ÖPNV obejmującej wsparcie systemu informacji dla osób niewidomych BLIS. Przy użyciu małego ręcznego nadajnika, który można nabyć w Saksońskim Związku Niewidomych i Niedowidzących e. V. (BSVS), można

  • sprawdzić numer linii i przystanek końcowy pojazdu, który właśnie podjechał na przystanek (informacja podawana przez zewnętrzny głośnik umieszczony na tramwaju lub autobusie),
  • zwrócić uwagę obsłudze pojazdu na konieczność udzielenia pomocy (otwarcie wszystkich drzwi dla osób niewidomych/słabowidzących),
  • spowodować, że po odjeździe pojazdu z przystanku powtórzona zostanie zapowiedź kolejnego przystanku.

Trening mobilności

Pasażerom poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz innym osobom ze znacznie ograniczonymi możliwościami poruszania się korzystającym z przejazdów środkami ÖPNV oferujemy wspólnie z LAG SH trening mobilności. Szczegóły znajdą Państwo w ulotce o treningu mobilności w okienku informacyjnym. Zgłoszenia przyjmuje LAG SH na stronie www.oepnv-fuer-alle.de. Tam znajdą Państwo także dalsze informacje o projekcie „ÖPNV/SPNV dla wszystkich“ realizowanym przez LAG SH w Saksonii.

 

Wir bewegen Dresden