Informacja o rozkładzie jazdy

Otwórz informację o rozkładzie jazdy
Zmiana między przyjazdem a odjazdem
Informacja rozszerzona

Często zadawane pytania

Zdjęcie pracowników DVB, którzy pokazują drogę pasażerowi trzymającemu plan miasta.

Kiedy kierowca/motorniczy czeka na nadchodzących pasażerów?

Zasadniczo nasi kierowcy/motorniczy są zobowiązani do poczekania na nadchodzących jeszcze pasażerów.

Jest to jednakże możliwe tylko wtedy, gdy pozwala na to dana sytuacja oraz jeśli nie spowoduje to opóźnień. Wiele sygnalizacji świetlnych przewiduje dla naszych pojazdów bardzo krótki czas wolnego sygnału. Ze względów technicznych tramwaj od chwili otrzymania sygnału wolnej drogi do rzeczywistego odjazdu potrzebuje jeszcze sześciu do ośmiu sekund. Jeżeli motorniczy poczeka i pozwoli wsiąść jeszcze nadbiegającym pasażerom, będzie musiał czekać kolejne nawet dwie minuty do ponownego otrzymania zielonego światła. Może to od razu spowodować opóźnienia lub zwiększyć opóźnienia już występujące, co z kolei może prowadzić do sytuacji, w której pasażerowie znajdujący się już w tramwaju nie zdążą na kolejny środek transportu, na który mają się przesiąść. Tak więc obok aspektów związanych z bezpieczeństwem należy w tej kwestii uwzględnić także czasy i kolejność kursowania, aktualną sytuację danego pojazdu względem rozkładu jazdy, sygnały sygnalizacji świetlnej oraz konkretną sytuację. W końcu zarówno przestrzeganie rozkładu jazdy jak i zapewnienie możliwości przesiadki są dla nas bardzo istotnymi aspektami obsługi klienta, które czasami niestety się wzajemnie wykluczają. Także z tego powoduje w dziennym rozkładzie jazdy oferujemy standardowo kursy z 10-minutową częstotliwością. Powoduje to określone czasy oczekiwania na pojazd.

PORADA: Zalecamy – w miarę możliwości – pojawienie się na przystanku ok. dwie minuty przed planowym odjazdem. Zaoszczędzi to Państwu stresu podczas podróży.

W jakim celu tworzone są podwójne przystanki? Gdzie zatrzymują się pojazdy i na co trzeba zwracać uwagę?

Na tzw. podwójnych przystankach mogą zatrzymać się jednocześnie dwa pojazdy. Dzięki temu możliwa jest przesiadka pasażerów. Następnie pojazdy odjeżdżają z przystanku bezpośrednio po sobie.

Podwójne przystanki pozwalają na planowane lub spontaniczne przesiadki a ponadto w węzłach z sygnalizacją świetlną zwiększają przepustowość dla środków komunikacji publicznej. Pojazd wjeżdżający jako pierwszy na przystanek zatrzymuje się w jego przedniej części. Pojazd wjeżdżający jako drugi zatrzymuje w tylnej części podwójnego przystanku. Jeśli drugi pojazd nie może odjechać z przystanku razem z pierwszym, kierowca/motorniczy jest zobowiązany zwrócić uwagę na nadchodzących jeszcze pasażerów i umożliwić im wejście do pojazdu. Jeśli pojazd zatrzyma się jeszcze raz w przedniej części przystanku, wejście do pojazdu jest możliwe także tutaj. Opisana powyżej sytuacja może jednakże powodować pewne poirytowanie pasażerów, którzy nie wiedzą, gdzie dokładnie zatrzyma się „ich tramwaj” lub „ich autobus”.

PORADA: Zalecamy oczekiwać zatrzymania się pojazdu stojąc pośrodku podwójnego przystanku oraz zwracać uwagę na informacje o kolejności nadjeżdżających pojazdów podawane przez „System dynamicznej informacji pasażerów”, jeśli przystanek taki system posiada.

Czy rowery muszą ustąpić miejsca wózkom dziecięcym i wózkom inwalidzkim?

Możliwość zabrania roweru podczas przejazdu środkiem komunikacji publicznej jest szczególną usługą świadczoną przez nasze przedsiębiorstwo i jest ona dostępna w prawie wszystkich środkach komunikacji lokalnej regionu Górnej Łaby. Nie może to oczywiście naruszać zasad porządku i bezpieczeństwa. § 11 warunków przewozu mówi, że w miarę możliwości nie można zostawiać na przystanku pasażerów z wózkami dziecięcymi lub na wózkach inwalidzkich oraz że tacy pasażerowie mają pierwszeństwo przed pasażerami przewożącymi rowery. Jednakże: jeśli pasażer przewożący rower znajduje się już w pojeździe, nie można ani właściciela roweru ani samego roweru wyprosić/usunąć z pojazdu, ponieważ z tą osobą została już zawarta umowa przewozu.

PORADA: Zaleca się, aby pasażerowie na wózkach inwalidzkich oraz z wózkami dziecięcymi korzystali raczej z pierwszych a w autobusach z drugich drzwi. Natomiast rowerzyści powinni szukać miejsca dla swoich pojazdów raczej z tyłu tramwajów i autobusów przegubowych.

WDlaczego drzwi tramwaju zamykają się, chociaż pasażerowie chcą jeszcze wsiąść?

Drzwi niskopodłogowych wagonów tramwajowych posiadają czasowy automatyczny system sterowania drzwiami, który umożliwia bezpieczne, szybkie i komfortowe wsiadanie i wysiadanie pasażerów. W normalnej sytuacji na przystanku motorniczy zwalnia drzwi, które są otwierane przez pasażera naciśnięciem przycisku. Drzwi, które można otworzyć, można rozpoznać pod podświetlonym na zielono pierścieniu na przycisku otwierania drzwi. Naciśnięcie przycisku żądania zatrzymania pojazdu powoduje automatyczne otwarcie się na przystanku drzwi najbliższych naciśniętemu przyciskowi. Otwarte drzwi są nadzorowane przez fotokomórkę i zamykają się automatycznie czyli bez ingerencji motorniczego, jeśli przez kilka sekund w obszarze drzwi nie znajdzie się żaden pasażer. Oczywiście ten automatyczny system nie jest w stanie rozpoznać, czy ktoś się zbliża do pojazdu chcąc do niego wsiąść. Jednakże tak długo, jak drzwi są zwolnione i świeci się zielony pierścień, można je zawsze ponownie otworzyć.

Krótko przed odjazdem motorniczy ponownie blokuje drzwi. Rozlega się znany trzydźwiękowy gong, gaśnie zielono podświetlany pierścień i drzwi pozostają zamknięte. Gdy sygnalizacja świetlna nadaje sygnał „wolny”, motorniczy musi odjechać nawet jeżeli wskutek tego nie zabrany zostanie pasażer, który przyszedł na przystanek w ostatniej sekundzie. Bowiem pasażerowie znajdujący się w pojeździe oczekują punktualnego odjazdu. Tylko w ten sposób mogą zdążyć na zaplanowane przesiadki. Przy dużym tłoku i przy wysokich temperaturach motorniczy może centralnie otworzyć wszystkie drzwi i w razie potrzeby nie zamykać ich aż do odjazdu. Jednakże przy niskich temperaturach powodowałyby to ciągłe wychładzanie pojazdu. Dlatego automatyczny system sterowania drzwiami jest z reguły bardziej komfortowy.

PORADA: Pasażerom o ograniczonej możliwości poruszania się, pasażerom z wózkami dziecięcymi oraz z rowerami zalecamy naciśnięcie przycisku z symbolem wózka inwalidzkiego i/lub dziecięcego. Wyłącza to automatyczne zamykanie się drzwi i zapewnia możliwość wygodnego wejścia do pojazdu.

Dlaczego w pojazdach DVB nie ma klimatyzacji?

Latem, gdy panują wysokie temperatury, to pytanie jest zadawane coraz częściej – a wobec dokuczliwego upału zdaje się, że trudno znaleźć logiczne wyjaśnienie. Ponownie zajęliśmy się tą kwestią. Musimy tutaj wyważyć takie racje, jak komfort i zadowolenie klientów z jednej strony oraz bilans energetyczny, długotrwałość i ekonomiczność z drugiej.

Nie ma wątpliwości, że systemy klimatyzacji są w dzisiejszych czasach w wielu przypadkach oczywistym wyposażeniem pojazdu i uprzyjemniają podróż przy wysokich temperaturach. Jednakże klimatyzacja potrzebna jest naprawdę tylko przez niewiele dni w roku. Przez większość czasu jest jedynie niepotrzebnym balastem obciążającym pojazd. Tylko wskutek dodatkowej wagi rośnie zużycie energii w formie prądu lub paliwa a tym samym rośnie także emisja CO2. Także sama klimatyzacja wymaga znacznej energii do pracy. Pomiary zużycia energii przeprowadzone w innych przedsiębiorstwach komunikacyjnych wykazały, że przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej ok. 30 °C energia zużywana przez klimatyzację to połowa całej energii zużywanej do poruszania się pojazdu! W ruchu miejskim zużycie energii jest sprawą problematyczną, ponieważ odległości między przystankami są krótkie i co chwilę otwierane drzwi powodują wypychanie schłodzonego powietrza przez gorące powietrze z zewnątrz, które następnie musi zostać schłodzone przy dużym zaangażowaniu energii. Jest to działanie nieproduktywne, jeżeli uwzględnimy, że w ramach ochrony klimatu i oszczędności energii stosujemy przykładowo autobusy z napędem hybrydowym i praktykujemy oszczędny sposób jazdy, by osiągnąć nasze długofalowe cele.

Obok zużycia energii istotnym aspektem są też koszty. Urządzenia klimatyzacyjne są drogie w zakupie, wymagają regularnej konserwacji i napraw orz generują wysokie koszty energii. Te wszystkie dodatkowe koszty są na końcu ponoszone przez pasażerów. Ponieważ komfort podróżowania po Dreźnie klimatyzowanym pojazdem jest bardzo drogi – jak każdy inny rodzaj komfortu. W związku z tym wentylacja pojazdów przez uchylane okna i wywietrzniki dachowe jest pewnym kompromisem.

Jest w pełni zrozumiałe, że w upalne dni każdy z nas marzy o klimatyzacji – jednakże chłodna analiza wykazuje, że nasze postępowanie jest ze względu na ochronę środowiska prawidłowe, przynajmniej do czasu, aż systemy klimatyzacyjne będą oferować zadowalającą wydajność energetyczną przy rozsądnych kosztach.

Na co muszę zwracać uwagę na przejściach/przejazdach przez tory w Dreźnie?

Przejścia przez tory (BÜ) to wszelkiego rodzaju przejazdy dla pojazdów i rowerzystów oraz przejścia dla pieszych przez wydzielone torowiska (korpusy drogowe) tramwajów. Rodzaj i forma sygnalizacji dla ruchu pojazdów w znacznym stopniu różni się od rodzaju i formy sygnalizacji dla ruchu pieszego. Chcemy tutaj bliżej objaśnić te zasady. Najprostszym znakiem informującym o przejściu/przejeździe przez tory jest „Krzyś Św. Andrzeja“. Na takich skrzyżowaniach tramwaj ma zawsze pierwszeństwo przed innymi uczestnikami ruchu drogowego.

Na przystankach to przeważnie piesi przechodzą przez tory tramwajowe. Ponieważ w takich miejscach nie ma obowiązku stawiania krzyża św. Andrzeja, umieszcza się zazwyczaj tabliczki z symbolem oznaczającym „Uwaga na tramwaj“, które mają zwrócić uwagę pieszych, że przechodzą przez tory tramwajowe. Pieszy musi tutaj zachować taką sama uwagę, jak np. przy przechodzeniu przez ulicę.

Obok zwykłych tabliczek na niektórych przystankach instaluje się sygnalizację świetlną mającą zwrócić uwagę pieszych. Taka sygnalizacja różni się od „normalnej“ sygnalizacji świetlnej dla pieszych: jeśli droga dla pieszych na skrzyżowaniu przechodzi też przez torowisko, to przejście przez torowisko ma często tylko sygnał czerwony. Nie ma światła zielonego, ponieważ tramwaj ma pierwszeństwo nawet gdy nie świeci się żadne światło. Przy przejściach mogą być instalowane tylko tzw. „żółte światła przeskakujące“. Światła te zapalają się na przemian i stanowią dodatkowe ostrzeżenie dla pieszych informujące ich o zbliżaniu się tramwaju lub autobusu.

Uwaga: Normalnie sygnały świetlne na przejściach przez tory są wyłączone. Nie oznacza to jednak „zielonego światła” dla pieszych informującego, że nie nadjeżdża tramwaj.

Przy przechodzeniu przez torowisko zawsze należy zachować najwyższą ostrożność! Nawet gdy sygnalizacja się nie świeci, należy liczyć się z tym, że może nadjechać tramwaj lub autobus. Gdy pojazd się zbliża, obowiązek przepuszczenia pojazdu ciąży na pieszym nawet, jeśli sygnały świetlne są wyłączone (§ 19 rozporządzenia o ruchu drogowym).

Kto odpowiada za utrzymanie przystanków zimą?

Utrzymanie zimowe obszaru przystanków jest uregulowane przez tzw. „Regulamin obowiązków właścicieli posesji w zakresie utrzymania zimowego“ obowiązujący w Dreźnie. My jako Drezdeńskie Zakłady Komunikacyjne zgodnie z tym regulaminem jesteśmy zobowiązani do utrzymania zimowego wyłącznie wysepek przystanków, które z reguły znajdują się między pasami ruchu na ulicach. Inne miejsca oczekiwania znajdujące się na obszarze publicznych chodników są utrzymywane w zimie przez właściciela posesji, do której przylegają. Pod pojęciem zimowego utrzymania rozumie się m.in. odśnieżanie chodnika i usuwanie lodu na szerokości 1,50 m oraz większej w razie potrzeby a także zapewnienie niezbędnego dostępu do krawężnika.

Niestety cały czas zdarzają się sytuacje, że właściciele nieruchomości nie wypełniają swoich obowiązków lub wykonują je nienależycie, chociaż naruszenia regulaminu zimowego utrzymania mogą być karane jako wykroczenia. W takich przypadkach staramy się – jeśli pozwoli nam na to czas i dostępny personel – naprawić sytuację wykorzystując nasz personel zatrudniony do utrzymania zimowego. Niestety nie jesteśmy w stanie sami oczyścić wszystkich ok. 1.500 przystanków. W czasie zimy główne wysiłki musimy skoncentrować na zapewnieniu przejezdności naszych torów o długości 295 km oraz 650 zwrotnic, abyśmy nawet w niekorzystnych warunkach mogli bezpiecznie dowieźć pasażerów do celu.

PORADA: Przystanki, za których utrzymanie zimowe odpowiada DVB, można rozpoznać po tabliczce, na której wymieniona jest firma, która na zlecenie DVB te prace wykonuje. Jeśli na przystanku nie ma tabliczki, za jego utrzymanie odpowiedzialny jest właściciel przyległej posesji. W takich przypadkach należy zwracać się bezpośrednio do władz miasta. Regulamin znajduje się na stronie internetowej www.dresden.de [niemiecki].

W jaki sposób można lepiej wykorzystać miejsce w pojazdach?

Podczas mroźnych zimowych miesięcy ludzie chętnie zbliżają się do siebie. Zasada ta obowiązuje – szczególnie w okresie przedświątecznym – także w naszych pojazdach. Rosnąca liczba pasażerów, zamiana roweru na środek komunikacji publicznej, wzmożone przejazdy związane z zakupami świątecznymi lub też odwiedzinami świątecznych jarmarków są tego głównymi przyczynami. Ponadto wzrost liczby uczniów w każdym roku szkolnym powoduje powstawanie lokalnych zatorów.

Chociaż bardzo dokładnie obserwujemy podwyższony ruch, aby móc odpowiednio wcześnie zareagować, uwzględniając ekonomiczne wykorzystanie pojazdów oraz w imię odpowiedzialnego zarządzania wpływami z biletów nie zawsze jest możliwe uruchomienie dodatkowych przejazdów. Dlatego w sytuacji znacznego zwiększenia liczby pasażerów nie jesteśmy w stanie zapewnić takich komfortowych warunków i tyle miejsca w pojazdach, do jakich są przyzwyczajeni pasażerowie w innych okresach. Przede wszystkim należy wykorzystać wszystkie miejsca siedzące w pojazdach i nie stawiać na nich toreb i plecaków.

Przy maksymalnym wykorzystaniu miejsca w naszych pojazdach przyjmujemy górną granicę ilości miejsc stojących przy trzech osobach na jeden metr kwadratowy. Świadomie przyjmujemy niższą wartość od stosowanej ogólnie w naszej branży wartości 4 osób/m². W tym, że jest to postępowanie prawidłowe, utwierdza nas najwyższe zadowolenie z powodu dostępnego miejsca w pojeździe uzyskane w ramach „barometru ocen klientów” przy porównaniu z 30 innymi przedsiębiorstwami komunikacyjnymi.

Podczas tłoku w tramwaju lub autobusie prosimy o większe zwracanie uwagi na innych pasażerów: inny pasażer będzie wdzięczny, jeśli będzie mógł zająć miejsce obok Państwa. Prosimy także nie stawać bezpośrednio przy drzwiach, ponieważ przeszkadza to w sprawnym wsiadaniu i wysiadaniu innych pasażerów i może powodować dodatkowe opóźnienia.

Prosimy pasażerów o przesuwanie się w głąb pojazdu, aby całe dostępne w naszych pojazdach miejsce było wykorzystane. Słysząc „przepraszam“ inni pasażerowie na pewno umożliwią Państwu dostanie się do drzwi. Przed wejściem do pojazdu prosimy zdjąć plecaki i tornistry i nie stawiać ich na siedzeniach. Prosimy przesuwać się do środka i do tyłu pojazdu. Nierzadko można zaobserwować sytuację, gdy z przodu pojazdu panuje tłok a z tyłu lub pośrodku są jeszcze wolne miejsca siedzące.

W jaki sposób mogę uzyskać informację o zakłóceniach na mojej trasie?

Mimo naszych wysiłków czasami nieprzewidziane zdarzenia (wypadki, korki, uszkodzenia pojazdów itp.) mogą powodować opóźnienia a w sytuacjach ekstremalnych nawet odwołanie poszczególnych kursów. Niestety nie ma możliwości informowania o tych krótkotrwałych zakłóceniach w ramach popularnej informacji o rozkładzie jazdy na naszej stronie internetowej, ponieważ ta informacja opiera się jedynie na „godzinach zadanych” czyli na godzinach zaplanowanych w rozkładzie jazdy.

Natomiast pasażerowie znajdujący się na przystanku mogą na elektronicznej tablicy (jeśli przystanek jest w nią wyposażony) tzw. systemu dynamicznej informacji pasażerów (niem. DFI) odczytać „godziny rzeczywiste“ czyli rzeczywisty czas odjazdu. Ale nie chcemy informować naszych pasażerów o zakłóceniach dopiero, gdy znajdą się oni na przystanku i narażać ich tym samym na długie oczekiwanie! Poniżej znajduje się zestawienie możliwości odpowiednio wczesnego uzyskania informacji, aby także przy zalegającym śniegu i oblodzeniu mogli Państwo bez stresu dotrzeć do celu.

Szybkie informacje na telefon komórkowy!

Od listopada 2010 za pośrednictwem Twittera informujemy zarówno o planowanych objazdach jak i o krótkotrwałych zakłóceniach, które szczególnie w zimie ca jakiś czas się pojawiają. Osoby posiadają własne konto na Twitterze mogą do nas dołączyć i otrzymywać zawsze najnowsze komunikaty. Obecnie możemy w ten sposób zaliczyć już pawie 7.000 klientów do naszych twitterowych przyjaciół. To medium nadaje się doskonale do szybkiego i bezpośredniego przekazywania informacji. Np. do przezywania komunikatów o awariach z powodu śniegu lub niskich temperatur oraz innych zakłóceniach na trasach sieci komunikacyjnych. Dzięki podobieństwu do SMS-ów każdy da sobie radę także z Twitterem. Nasz kanał na Twitterze to https://twitter.com/DVBAG.

Mobilna strona internetowa

Od pewnego czasu mamy także stronę internetową przeznaczoną do urządzeń mobilnych. Tutaj użytkownicy smartfonów jeszcze bardziej komfortowo uzyskają informacje o godzinach odjazdów. W menu ,Aktualne czasy odjazdów‘ można sprawdzić rzeczywiste czasy odjazdów na dowolnym przystanku. Mobilna strona internetowa jest prosta w obsłudze, ponieważ można automatycznie zlokalizować najbliższy przystanek bez konieczności znajomości okolicy i uciążliwego wpisywania nazw. Warunkiem jest oczywiście posiadanie w smartfonie funkcji lokalizacji. Mobilna strona internetowa jest dostępna pod adresem m.dvb.de (niemiecki).

Telefon pod numer obsługi +49 351 8571011

Można także zadzwonić pod nasz numer serwisowy +49 351 8571011. Tam można się dowiedzieć, czy na danej linii występują zakłócenia.

Jak mogę rozpoznać, że moja linia jedzie akurat objazdem?

Aby można było od razu rozpoznać, że autobus lub tramwaj np. ze względu na roboty drogowe jedzie inną trasą niż zwykle, podajemy poniżej listę najważniejszych symboli informujących o tym, że autobus lub tramwaj jedzie objazdem:

 • Pomarańczowa tabliczka linii na przystanku.
 • Symbol załamanej strzałki na cyfrowym wyświetlaczu pojazdu z nazwą przystanku docelowego.
 • Pomarańczowa tabliczka na przystankach z rozkładem jazdy danej linii.

Należy ponadto zwracać uwagę na informacje umieszczone na przystankach oraz w prasie codziennej.

Dlaczego przy przesiadce ucieka mi autobus lub tramwaj chociaż informacja o rozkładach jazdy wskazała mi to połączenie?

Cały czas docierają do nas informacje naszych klientów, że w informacji o połączeniach na stronie www.dvb.de wyszukali określone połączenie „z punktu A do punktu B“ a gdy chcieli się przesiąść, to pojazd, do którego mieli wsiąść, właśnie odjechał z przystanku. Często autobus lub tramwaj czeka na światłach, które nie zmieniają się od razu na zielone, co skutkuje spóźnieniem się na kolejny tramwaj. Dlatego chcemy tutaj wyjaśnić, że trasy i przesiadki podawane w informacji o połączeniach to jedynie zalecenia. Wskazywany jest kolejny środek komunikacji, na który można teoretycznie zdążyć wg planowego rozkładu jazdy, jeżeli nie ma żadnych zmian w rozkładzie jazdy danych linii.

Może być wiele przyczyn sytuacji, gdy pojazd, którym Państwo właśnie jadą, nie przyjedzie punktualnie do miejsca planowanej przesiadki. Pojazdy komunikacji publicznej są także jednymi z wielu uczestników ruchu drogowego i tak jak każdy kierowca samochodu muszą zmagać się z codziennymi trudnościami ruchu miejskiego w Dreźnie. Nasi kierowcy dokładają codziennie wszelkich starań, aby uniknąć opóźnień oraz zbyt wczesnych przyjazdów na przystanki. Niektóre połączenia w naszych rozkładach są ponownie analizowane i korygowane, jeśli dochodzi tam do częstych i znacznych odchyleń. Jest bowiem oczywiście naszym celem zsynchronizowanie na wspólnych przystankach możliwie wielu linii autobusowych i tramwajowych oraz stworzenie tzw. możliwości przesiadkowych.

W codziennym ruchu miejskim powstaje wiele opóźnień, na których przyczyny ani my ani nasi kierowcy nie mają wpływu:

 • Samochody ciężarowe dostarczające towar do sklepów często blokują pasy ruchu lub tory.
 • Zaparkowane samochody blokują pas ruchu.
 • Większa grupa turystów nie ma drobnych pieniędzy i kupuje bilety u kierowcy.
 • Roboty drogowe spowalniają ruch lub nawet powodują korki.
 • Transport osób dojeżdżających do pracy lub wzmożony ruch przy okazji różnych imprez powodują zapychanie się ulic.
 • Pojazd ratowniczy stoi na torach/pasie ruchu.

Kiedy „mój przystanek“ zostanie wyposażony w nowoczesny system informacji dla pasażerów?

Tablice systemu informacji dla pasażerów na przystankach pokazują w czasie rzeczywistym, kiedy nadjedzie następny pojazd danej linii. W przypadku zakłóceń lub robót drogowych podawane są dodatkowo krótkie informacje tekstowe.

Nasz długofalowy cel to wyposażenie w miarę możliwości wszystkich przystanków w „Dynamiczny system informacji dla pasażerów” (DFI). Priorytetem jest dla nas w tym zakresie nasza sieć tramwajowa. Po pierwsze prawie 70% naszych pasażerów to osoby korzystające z tramwajów. Po drugie ze względu na niemożliwość zboczenia pojazdu z wyznaczonej drogi wszelkie zakłócenia są znacznie bardziej odczuwalne niż w komunikacji autobusowej. Dlatego odpowiednio ważniejsze są tutaj dokładne informacje dla pasażerów.

Kolejna kwestia to fakt, że odpowiedzialność za prawie wszystkie urządzenia komunikacyjne w sieci tramwajowej spoczywa na nas. Oznacza to dla nas – inaczej niż w przypadku sieci autobusowej – dłuższą pewność inwestycji. Ponadto wzdłuż prawie wszystkich torów tramwajowych są już ułożone kable do przesyłu danych niezbędne do zapewnienia systemowi DFI informacji w czasie rzeczywistym. Wskutek tego nieporównywalnie taniej jest wyposażyć w tablice systemu informacji dla pasażerów przystanek tramwajowy niż odległy przystanek autobusowy. Odpowiedzialność za przystanki autobusowe spoczywa na Urzędzie Budowy Dróg i Budownictwa Podziemnego miasta Drezna. W związku z tym prace przygotowawcze do wyposażenia przystanku w system DFI muszą być sfinansowane z budżetu miejskiego.

Główne koszty wyposażenia przystanku w tablice dynamicznego systemu informacji dla pasażerów to koszty niezbędnych wykopów pod kable. Z tego powodu staramy się połączyć te prace z niezbędnymi naprawami ulic lub podobnymi planowanymi robotami. Te uwarunkowania są np. powodem, dlaczego ważny przystanek Tharandter Straße nie ma jeszcze odpowiedniej tablicy. Miasto ma bowiem w planach przebudowę tego przystanku.

Jak odbywa się wsiadanie i wysiadanie przez 3 i 4 drzwi w autobusach przegubowych?

Dwie pierwsze pary drzwi w autobusie są zawsze otwierane i zamykane przez kierowcę. Inaczej wygląda sytuacjach drzwi 3 i 4. Kierowca nie ma wpływu na ich otwieranie i zamykanie. Aby drzwi się otworzyły, musi zostać naciśnięty odpowiedni przycisk zatrzymania się. Drzwi zamykają się później automatycznie kilka sekund po tym, jak czujniki „stwierdzą”, że między skrzydłami drzwi nie ma już żadnego pasażera. Jeśli zamykające się drzwi trafią na przeszkodę, automatycznie ponownie się otwierają. Zapobiega to w znacznym stopniu ewentualnemu zakleszczeniu osób w drzwiach. W pełnych autobusach ważne jest, aby obszar ruchu drzwi był wolny. W przeciwnym wypadku drzwi nie zamkną się i autobus nie będzie mógł odjechać.

Jak działa oświetlenie wewnętrzne w tramwajach i autobusach?

Wielu pasażerów środków komunikacji publicznej wykorzystuje czas przejazdu na czytanie. Dlatego w pojazdach powinno być odpowiednio jasno.

Niech stanie się jasność w tramwaju…

Zasadniczo oświetlenie w tramwajach sterowane jest automatycznie przez czujnik zmierzchowy. Wartość, przy której oświetlenie ma być włączone albo wyłączone, ustawia producent. Nasi motorniczy mają ponadto możliwość w razie potrzeby włączenia oświetlenia w całym pojeździe niezależnie od czujnika.

Niech stanie się jasność w autobusie…

W przeciwieństwie do tramwajów oświetlenie w autobusach jest obsługiwane wyłącznie ręcznie. Jest ono sterowane przez kierowcę. W niektórych autobusach kierowca ma możliwość wyboru między dwoma stopniami jasności oświetlenia. Ze względów bezpieczeństwa, w szczególności aby wykluczyć refleksy na przedniej szybie, kierowca może osobno wyłączyć dwie pierwsze przednie lampy.
 

Jak często są sprzątane autobusy i tramwaje?

Celem jakościowym naszego przedsiębiorstwa jest kierowanie na trasy tylko czystych pojazdów. Wszystkie tramwaje i autobusy są w nocy sprzątane w środku a wszystkie uchwyty oraz wiatrołapy konsoli okien są czyszczone na mokro. Poza tym co mniej więcej dwa tygodnie myjemy okna. Generalne sprzątanie obejmujące impregnację podłogi oraz czyszczenie tapicerki odbywa się do sześć do ośmiu tygodni. Każdy rodzaj „porządków” po dziennej służbie jest wykonywany zazwyczaj w nocy. Taka częstotliwość sprzątania oznacza znacznie wyższy standard, niż spotyka się zazwyczaj w środkach miejskiej komunikacji lokalnej. Jeśli pojazd zostanie w szczególny sposób zanieczyszczony podczas jazdy, wymieniamy pojazd niezwłocznie, jeśli mamy do dyspozycji pojazd zastępczy a zabrudzenia dokładnie czyścimy. Bardzo ważna jest dla nas Państwa pomoc.

Niestety coraz częściej obserwujemy, że niektórzy pasażerowie zapominają o zasadach dobrego wychowania i brudzą nasze pojazdy gumą do żucia, napojami lub resztkami jedzenia. Obecnie w spotach Playmobil® wyświetlanych na monitorach w naszych pojazdach prosimy pasażerów o zwracanie na to uwagi. Jeden z tych krótkich filmików nakręconych we współpracy z Politechniką porusza temat „Utylizacji śmieci w autobusach i tramwajach “.

Poproszę A, poproszę L, poproszę I, T, A ...“alita“.

W porach dnia i na odcinkach tras o bardzo małym obłożeniu w miejsce zwykłych autobusów i tramwajów oferujemy tzw. telefoniczną taksówkę liniową. W skrócie określamy tę usługę „alita“.

Kto może skorzystać z tej oferty? Każdy, ponieważ potrzebny jest do tego jedynie ważny bilet (może to być także bilet miesięczny lub roczny). Ponadto pojedyncze przejazdy można opłacić u kierowcy taksówki – obowiązuje taryfa VVO.

Jak rozpoznać „alita“? Na tabliczce z rozkładem jazdy można w prosty sposób sprawdzić, czy o tej porze na danej linii kursuje „alita“. W takim przypadku po godzinie odjazdu znajduje się symbol „T“. W informacji o połączeniach podawana jest informacja „Taksówka liniowa „alita““ a następnie numer linii. W książce rozkładów symbol „alita“ (TAX) jest umieszczony przy konkretnych przejazdach.

Ważna informacja – odpowiednie taksówki mają w widocznym miejscu tabliczkę „alita“. Dzięki temu można od razu rozpoznać „swoją taksówkę”.

Kiedy kursuje „alita“? Pojazdy „alita“ kursują tylko wg potrzeb. Pojazd należy zamówić co najmniej 20 minut przed planowaną godziną odjazdu. Można to zrobić albo telefonicznie pod numerem +49 351 8571111 albo osobiście u kierowcy/motorniczego pojazdu, którym Państwo jadą. Taksówka odbierze Państwa z wybranego przystanku.

Przy zamawianiu „alita“ prosimy podać następujące informacje:

 • linia „alita“
 • przystanek początkowy i docelowy
 • wybrany czas odjazdu wg rozkładu jazdy
 • nazwisko pasażera
 • informacje dodatkowe, jak np. wózek dziecięcy lub grupa osób

Jeśli w ciągu tygodnia korzystają Państwo wielokrotnie z oferty „alita“, mogą Państwo złożyć u nas jedno zbiorcze zamówienie.
Nasze linie „alita“ oraz godziny kursowania znajdą Państwo w menu „Rozkład jazdy – Linie nocne – alita“.

W jakim celu tramwaje i autobusy są wyposażonew monitoring video?

Nasze tramwaje i autobusy są wyposażone w kamery. Zapis video służy wyłącznie do zapobiegania czynom zabronionym i do ich wyjaśniania. Od czasu wyposażenia naszych pojazdów w kamery obserwujemy znaczny spadek aktów wandalizmu oraz sporów.

Czy nagrania mogą być wykorzystywane do odszukania zagubionych rzeczy?

Nie. Ze względów technicznych w normlanych sytuacjach nagrania są kasowane po 24 godzinach. Pracownicy DVB nie mają możliwości obejrzenia nagrania. W przypadku podejrzeń popełnienia przestępstwa prawo to jest zarezerwowane dla policji. Tak więc ze względu na przepisy o ochronie danych analiza nagrania jest możliwa tylko w przypadku podejrzenia popełnienia czynu zabronionego. W przypadku pozostawionej w pojeździe odzieży lub telefonu nie można przeprowadzić analizy nagrania video. Jeśli mimo monitoringu video dojdzie do kradzieży i kradzież zostanie stwierdzona dopiero po opuszczeniu pojazdu, należy w pierwszej kolejności zawiadomić policję. Policja kontaktuje się wtedy z nami w celu zabezpieczenia nagrań.

Czy kierowcy mogą w sposób ciągły monitorować przedział pasażerski?

Nie. Nasi kierowcy mogą tylko w szczególnych sytuacjach uaktywnić elektroniczne znaczniki, aby nagranie video zostało zapisane na dłuższy czas. W ten sposób zabezpieczamy poszlaki potencjalnych czynów zabronionych. Oczywiście głównym zadaniem naszych kierowców/motorniczych jest bezpieczne przewożenie pasażerów. Monitory umieszczone w kabinach motorniczych włączają się automatycznie tylko na przystankach. Wyświetlany obraz zmienia się w zależności od ilości kamer zainstalowanych w pojeździe. Monitory wyłączają się automatycznie, gry tramwaj ruszy i motorniczy poświęca całą swoją uwagę prowadzeniu pojazdu.


Wir bewegen Dresden